Кыргызча Кроссворд 1.0.0 (MOD/Unlimited Money)

Кыргызча Кроссворд 1.0.0 (MOD/Unlimited Money)

App Information of Кыргызча Кроссворд

App Name Кыргызча Кроссворд v1.0.0
Genre Games, Word
Size31M
Latest Version1.0.0
Get it On Google Play
UpdateJanuary 10, 2022
Package Namettm.games.krossword
Rating
Installs50,000+

Description of Кыргызча Кроссворд

Кыргыз тилиндеги алгачкы жолу чыгарылган оюн. Адамдын ой жүгүртүүсүнө өтө пайда берет. Сиз бул оюнду ойносоңуз зерикпейсиз.

Накта кыргыз тилиндеги сөздөрдөн куралган оюн.
Kyrgyz tilindegi algachki zholu chygarylgan oyun. Adamdyn oh zhүgүrtүүsүnө өtө paida takes. Siz bul oyndu oinosouz zerikpeysiz.

Nakta kyrgyz tilindegi sөzdөrdөn kuralgan oyun.

ID: ttm.games.krossword

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *